راه‌حل‌هایی که از بهینه‌سازی تمام بخش‌های زنجیره تامین، از تامین مواد خام تا تحویل محصول، پشتیبانی می‌کنند و به اطمینان از اینکه عملیات تجاری می‌تواند به سرعت و کارآمدی به تغییرات بازار و تغییرات تقاضا پاسخ دهد، کمک می‌کند.

 

 

Supply Chain OptimizationOpreX Supply Chain Optimization متعلق به رده OpreX Transformation از برند جامع OpreX برای تجارت اتوماسیون صنعتی (IA) و کنترل Yokogawa است..

چالش ها

بنویسید

بنویسید

Details

بنویسید
بنویسید

Resources

بنویسید

شسشسشس

Downloads

بنویسید
بنویسید

Videos

بنویسید
بنویسید